Corona informatie

Op maandag 11 mei zijn de deuren van Zwembad de Vrije Slag weer geopend. Ondanks dat we blij zijn dat we jullie weer mogen verwelkomen, hebben we te maken met veel aangepasten richtlijnen in het kader van Corona.
Om jullie als bezoekers zo goed mogelijk te informeren hebben we deze Corona pagina in het leven geroepen. Om te teleurstelling te voorkomen is het belangrijk om onderstaande informatie goed door te nemen voor uw bezoek aan ons mooie complex.

Op deze pagina kunt u alle belangrijke informatie in het kader van corona terugvinden. Mocht u informatie missen op deze pagina, stuur dan een mail naar info@zwembaddevrijeslag.nl, zodat wij deze informatie waar mogelijk kunnen aanvullen.

De laatste wijzigingen aan de lijst van vragen en antwoorden heeft plaats gevonden op 10 juli 2020.

Voor vragen of reactie verwijzen we u graag naar onderstaande contact formulier, of u kunt een email sturen naar info@zwembaddevrijeslag.nl

ALGEMEEN

1. Hoe ziet het coronaprotocol van het zwembad eruit?

Het coronaprotocol versie 2.1 van het zwembad kan je hier terugvinden.

 

2. Wat is er gewijzigd ten opzichte van het eerdere protocol (versie 1.5)?

 

Artikel 3a. Houd de door de RIVM voorgeschreven afstanden aan. Dit betekent 1,5 meter afstand voor personen ouder dan 18 jaar.Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet.

Artikel 3i. Trek thuis je sport-/badkleding aan. Op het zwembad hoef je dan alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in meegenomen sporttas mee te nemen naar de desbetreffende locatie op de accommodatie. Na afloop van de activiteit kan je jezelf omkleden in de daarvoor beschikbare kleedhokjes. Maar bij voorkeur verzoeken we iedereen zich zoveel mogelijk thuis om te kleden. Lockers en kleedruimtes worden na gebruik door de bezoekers zelf gedesinfecteerd.

Artikel 3x. Bezoekers worden geregistreerd zodat zij bereikt kunnen worden in geval van een eventuele corona uitbraak. Voor abonnementhouders en meerbadenkaarthouders gebeurt dit door hun kaart te scannen bij de toegang van het zwembad. Let op! Meerbadenkaarthouders die hun kaart hebben aangeschaft voor 10 juli 2020, dienen bij hun eerste gebruik de badenkaart te laten personaliseren bij de kassa. Voor overige bezoekers geldt dat zij een registratieformulier dienen in te vullen. Dit registratieformulier ligt bij de ingang van het zwembad, na de kassa. De gegevens dienen minimaal vier weken te worden bewaard.

Artikel 3y. Bij meer dan 250 bezoekers (exclusief personeel) wordt een gezondheidscheck uitgevoerd bij bezoekers. De gezondheidscheck bestaat uit een vragenlijst opgesteld vanuit het RIVM. Deze vragen worden alleen gesteld, de antwoorden worden niet geregistreerd. Wij gaan ervan uit dat iedere bezoeker hier eerlijk op antwoord en daarmee anderen niet in gevaar brengt.

Artikel 7b. Toiletten, de kleedruimtes en de douches op het zwembadterrein zijn vrij toegankelijk. Lockers en kleedruimtes worden na gebruik door de bezoekers zelf gedesinfecteerd. Hiervoor stelt het zwembad schoonmaakmiddelen ter beschikking.

Artikel 9c. Bezoekers worden geregistreerd zodat zij bereikt kunnen worden in geval van een eventuele corona uitbraak. Voor abonnementhouders en meerbadenkaarthouders gebeurt dit door hun kaart te scannen bij de toegang van het zwembad. Let op! Meerbadenkaarthouders die hun kaart hebben aangeschaft voor 10 juli 2020, dienen bij hun eerste gebruik de badenkaart te laten personaliseren bij de kassa. Voor overige bezoekers geldt dat zij een registratieformulier dienen in te vullen. Dit registratieformulier ligt bij de ingang van het zwembad, na de kassa. De gegevens dienen minimaal vier weken te worden bewaard.

Artikel 9d. Bij meer dan 250 bezoekers (exclusief personeel) wordt een gezondheidscheck uitgevoerd bij bezoekers. De gezondheidscheck bestaat uit een vragenlijst opgesteld vanuit het RIVM. Deze vragen worden alleen gesteld, de antwoorden worden niet geregistreerd. Wij gaan ervan uit dat iedere bezoeker hier eerlijk op antwoord en daarmee anderen niet in gevaar brengt.

Artikel 11m. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan

Artikel 12b. Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan voor alle leeftijden. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te worden voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen.

Artikel 13b. Bij kinderen tot en met 12 jaar is geen afstandsbeperking van kracht.

Artikel 13c. De zweminstructeur houdt een afstand van 1,5 meter aan tot ouders/verzorgers en begeleiders.

Artikel 14a. Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan voor alle leeftijden.

Artikel 14b. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht te worden genomen voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen.

 Artikel 15b. Bij het wedstrijdbad wordt een deel afgezet bedoeld voor zwemmers boven de 18 jaar die banen willen zwemmen. Volg hierbij de aanwijzingen van het personeel.

Artikel 15c. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te worden voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen.

3. Op welke informatie is het coronaprotocol van het zwembad gebaseerd? Het coronaprotocol is ontwikkeld op basis van verschillende informatiebronnen:

 

 

4. Als er een lockdown komt, ben ik dan het geld van mijn abonnement kwijt?

Dit is niet ons uitgangspunt. Op het moment dat er een totale lockdown komt, wordt er gekeken naar een passende oplossing voor onze klanten.

5. Kan ik contant betalen?

Het is vanwege de coronamaatregelen alleen mogelijk om per pin, contactloos of gepast contant te betalen.

6. Moet ik reserveren voordat ik kom zwemmen?

Nee, vooralsnog hoeft u niet te reserveren. Houdt hiervoor wel onze website in de gaten. Als het maximaal aantal bezoekers is bereikt mag er niemand meer naar binnen. Dan is de regel van toepassing dat als er iemand het zwembad verlaat er weer een nieuw iemand in mag. Dit werkt hetzelfde als bij winkels.

7. Hoe zit het met het maximale aantal bezoekers?

Voor onze veiligheid en de veiligheid van alle bezoekers hanteren we een totaal aantal bezoekers van 1.750 gelijktijdig op het complex. We laten maximaal 375 bezoekers vanaf 13 jaar toe en 1375 bezoekers van 12 jaar en jonger. Het totaal aantal bezoekers wordt verdeeld over het wedstrijdbad, recreatiebad, peuterbad, de wachtzones en de beachvolleybalvelden. Het aantal bezoekers wordt op drukke dagen middels polsbandjes in de hand gehouden. Deze polsbandjes worden ook ingezet om iedereen zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om te zwemmen. We hanteren hetzelfde principe als bij winkels. Als er mensen uitgaan, kunnen er weer nieuwe mensen naar binnen. De bedrijfsleider kan bij te grote drukte besluiten om het zwembad te sluiten, om zo de veiligheid te kunnen waarborgen.

8. Hoe zit het met het gebruik van de toiletten, douches, kleedkamers en kluisjes?

Het is de bedoeling dat je naar het zwembad toe komt met de badkleding onder jouw gewone kleding. Je kunt als je komt zwemmen geen gebruik maken van de kleedkamers. Nadat je hebt gezwommen kan je wel gebruik maken van de kleedkamers om je om te kleden. Wel willen we benadrukken dat wij gasten verzoeken dit zo min mogelijk te doen, uit veiligheidsoogpunt.

De toiletten, douches en kluisjes mogen ook worden gebruikt. Wel wordt bezoekers vriendelijk verzocht na gebruik de kleedhokjes en kluisjes te desinfecteren. Het zwembad stelt hiervoor schoonmaakmiddelen ter  beschikking. 

Recreatief zwemmen

1. Wat zijn de richtlijnen voor het wedstrijdbad?

Bij het wedstrijdbad wordt een deel afgezet bedoeld voor zwemmers boven de 18 jaar die banen willen zwemmen. Volg hierbij de aanwijzingen van het personeel.

2. Wat zijn de richtlijnen voor het recreatiebad?

Het recreatiebad is bedoeld voor recreatief zwemmen, waarbij iedereen boven de 18 jaar zelf verantwoordelijk is voor het handhaven van de 1,5 meter afstand. Dit is niet van toepassing voor mensen die woonachtig zijn op hetzelfde adres. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot anderen. Kinderne tussen van 13 t/m 18 jaar hoeven alleen 1,5 meter afstand te houden ten opzichte van volwassenen boven de 18 jaar. 

3. Wat zijn de richtlijnen voor het peuterbad?

Het peuterbad is bedoeld voor onze jongere bezoekers. Iedereen boven de 18 jaar is hier zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de 1,5 meter afstand. Uitzondering geldt voor mensen van hetzelfde huishouden. 

4. Wat zijn de richtlijnen voor de grasvelden?

Op de ligweides wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen voor iedereen boven de 18 jaar. Personen van hetzelfde huishouden hoeven deze afstand niet te bewaren.

5. Is het meenemen van speelmaterialen voor in het zwembad (bijvoorbeeld een bal) toegestaan?

Het gebruik van groot drijf- en opblaasmateriaal is niet toegestaan. 

Hygiëne en voorzieningen

1. Welke hygienemaatregelen zijn van toepassing?

Op het zwembad gelden dezelfde richtlijnen als op heel veel andere plekken. De specifieke richtlijnen zijn terug te vinden in artikel 2 van ons coronaprotocol.

2. Kan ik gebruik maken de kluisjes?

Het is vanaf 25 juni weer mogelijk om gebruik te maken van onze kluisjes. Wel wordt bezoekers gevraagd na gebruik van een kluisje deze schoon te maken met de door het zwembad ter beschikking gestelde schoonmaakmiddelen. 

3. Is het mogelijk om gebruik te maken van de omkleedhokjes?

De omkleedhokjes mogen alleen na afloop van het zwemmen worden gebruikt. Trek dus thuis al uw badkleding aan, voordat u naar het zwembad komt. Na afloop kunt u wel omkleden.

4. Is het mogelijk om gebruik te maken van het toilet?

Gebruik van het toilet wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. Ga daarom voor uw bezoek aan het zwembad al naar het toilet. In nood zijn de toiletten beschikbaar. Ze worden regelmatig gereinigd.

5. Is het mogelijk om gebruik te maken van de douches?

Het is mogelijk om gebruik te maken van de douches. 

6. Welke risico’s lopen we als we gaan zwemmen?

Het coronavirus is onder ons, daar kunnen we niet om heen. Er blijft een risico als je elkaar opzoekt, echter is dit risico, volgens het RIVM beheersbaar.

7. Is het zwemwater veilig om in te zwemmen?

Met inachtneming van de betreffende bepalingen/handvatten uit het protocol is zwemwater in zwembaden veilig om in te zwemmen.

Horeca

1. Wanneer kan ik weer gebruik maken van de horecagelegenheid bij het zwembad?

Vanaf 1 juni is de horeca weer geopend. Sinds 23 juni verkopen wij ook weer patat, snacks en broodjes. Er wordt iedereen verzocht zoveel mogelijk per pin of contactloos te betalen. Gepaste contante betalingen worden ook geaccepteerd. Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen. 

We hebben geprobeerd de antwoorden zo duidelijk mogelijk te formuleren. We houden ons hierbij aan geldende wet- en regelgeving. De veiligheid voor de bezoekers en het personeel staat voorop. We doen een beroep op uw flexibiliteit en verantwoordelijkheid om dit te respecteren. Indien noodzakelijk is het bestuur/bedrijfsleiding van het zwembad gerechtigd om van bovenstaande zaken af te wijken.

Zwembad de Vrije slag

Adresgegevens:

Langschoterweg 7, 6721MR Bennekom

Telefoon:

0318 – 415 955

E-mail:

info@zwembaddevrijeslag.nl

Volg ons op social media

Neem contact met ons op

4 + 2 =

© Copyright 2017 – 2020 | Zwembad De Vrije Slag | Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy | klachten