WIFI-Disclaimer

Bezoekers van zwembad de Vrijeslag kunnen gratis gebruik maken van draadloos internetten. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het gebruik van dit draadloos internet systeem. Lees hiervoor het onderstaande door.

Privacy
Het draadloos netwerk slaat een aantal unieke eigenschappen van uw computer op. Gegevens van het internet en websites kunnen worden gecontroleerd op inhoud en zo nodig worden geblokkeerd. Tevens is plaatsbepaling in het gebouw mogelijk van de telefoon en computer die verbinding hebben met het draadloos internet. Het ziekenhuis behoud zich het recht voor deze gegevens te gebruiken.

Waarschuwing
Het draadloos internet van het zwembad is niet voorzien van encryptie (versleuteling). We raden u aan om geen privacy gevoelige informatie te versturen via dit draadloos netwerk. Uw verbinding zal de gehele dag gedurende uw verblijf in het zwembad blijven functioneren. Wanneer u na vandaag weer terugkomt zult u opnieuw op akkoord moeten klikken voor toegang tot het internet.

Verbinding
Het gratis draadloos netwerk wordt aan alle bezoekers van het zwembad aangeboden. Het gebruik van WiFi-gastnetwerk  is op basis van een fair use policy. Er is geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. Het zwembad is echter niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en bereikbaarheid van het aangeboden netwerk.

Gedragscode
De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit. De gebruiker verklaart Zwembad de Vrijeslag nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. Zwembad de Vrijeslag is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is Zwembad de Vrijeslag niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij Zwembad de Vrijeslag of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mail adres. De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, c.q. gedragscode, is aansprakelijk voor alle daaruit voor Zwembad de Vrijeslag voortvloeiende schade.

Indien er sprake is van crimineel misbruik van het netwerk zal dit worden gemeld bij de politie.
Mocht u toch vragen hebben of een klacht willen melden, dan kunt u dit doen bij…..
Zwembad de Vrijeslag is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.

Akkoord
Alvorens gebruikt te kunnen maken van de dienst Zwembad de Vrijeslag -WiFi dient de gebruiker akkoord te gaan met de hierboven beschreven algemene voorwaarden en gedragscode. Indien u zich niet kunt vinden in deze voorwaarden dan kunt u de internet browser afsluiten en de verbinding met dit netwerk verbreken.

Zwembad de Vrije slag

Adresgegevens:

Langschoterweg 7, 6721MR Bennekom

Telefoon:

0318 – 415 955

E-mail:

[email protected]

Volg ons op social media

Neem contact met ons op

© Copyright 2017 – 2020 | Zwembad De Vrije Slag | Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy | klachten