Voor op https://zwembaddevrijeslag.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan iSwim nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Alle afbeeldingen op de website van zwembad de Vrije Slag zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zwembad de Vrije Slag. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zwembad de Vrije Slag, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Zwembad de Vrije Slag en Nunc Ius behouden ons alle rechten voor.

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: Zwembad De Vrije Slag;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen of bezoek de website van Nunc Ius die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld.