Corona informatie

Op maandag 11 mei zijn de deuren van Zwembad de Vrije Slag weer geopend. Ondanks dat we blij zijn dat we jullie weer mogen verwelkomen, hebben we te maken met veel aangepasten richtlijnen in het kader van Corona.
Om jullie als bezoekers zo goed mogelijk te informeren hebben we deze Corona pagina in het leven geroepen. Om te teleurstelling te voorkomen is het belangrijk om onderstaande informatie goed door te nemen voor uw bezoek aan ons mooie complex.

Op deze pagina kunt u alle belangrijke informatie in het kader van corona terugvinden. Mocht u informatie missen op deze pagina, stuur dan een mail naar info@zwembaddevrijeslag.nl, zodat wij deze informatie waar mogelijk kunnen aanvullen.

De laatste wijzigingen aan de lijst van vragen en antwoorden heeft plaats gevonden op 5 juni 2020.

Voor vragen of reactie verwijzen we u graag naar onderstaande contact formulier, of u kunt een email sturen naar info@zwembaddevrijeslag.nl

ALGEMEEN

1. Hoe ziet het coronaprotocol van het zwembad eruit?

Het coronaprotocol versie 1.4 van het zwembad kan je hier terugvinden.

 

2. Wat is er gewijzigd ten opzichte van het eerdere protocol (versie 1.2)?

Artikel 2 (b t/m f). Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen. Hier is concreter gemaakt wanneer mensen thuis moeten blijven en dus niet mogen komen zwemmen.

Artikel 6 g. Er is nu ook op de plattegrond aangegeven hoeveel bezoekers zich waar op het terrein mogen bevinden.

Artikel 16. In dit artikel is verduidelijkt wat de richtlijnen zijn voor het recreatief zwemmen. Welke regels gelden per zwembad bassin.

2A: Wat is er gewijzigd ten opzichte van het eerdere protocol (versie 1.3)?

Artikel 3b: Bij het wedstrijdbad worden de banen voor de glijbaan vrijgehouden voor het recreatief zwemmen. Ditzelfde geldt voor de springkuil. Hierbij dient te allen tijde de 1,5 meter in acht te worden genomen, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en/of woonachtig op hetzelfde adres. Bij grote drukte worden kinderen van 12 jaar en jonger verzocht het wedstrijdbad te verlaten.

Artikel 9a: De 1,5 meter regel wordt overal toegepast middels dosering en routering. De uitzondering geldt voor kinderen tot en met 12 jaar en personen woonachtig op hetzelfde adres. Voor kinderen in de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar geldt dat de 1,5 meter regel nog steeds wordt gehanteerd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het Protocol Verantwoord Zwemmen versie 1.4 (Recreatief zwemmen punt 5)Daarnaast wordt het totale aantal bezoekers op het complex gereguleerd. Het zwembad hanteert hierbij de stelregel van 1 bezoeker per 10 m2. Hierbij gaan we uit van de totale oppervlakte van het complex (zwembaden, perrons, ligweides, beachvelden en looproutes). Dit komt neer op maximaal 1.750 bezoekers tegelijk op de accommodatie.

Artikel 15b: Bij het wedstrijdbad worden de banen voor de glijbaan vrijgehouden voor het recreatief zwemmen. Ditzelfde geldt voor de springkuil. Hierbij dient te allen tijde de 1,5 meter in acht te worden genomen, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en/of woonachtig op hetzelfde adres. Bij grote drukte worden kinderen van 12 jaar en jonger verzocht het wedstrijdbad te verlaten.

3. Op welke informatie is het coronaprotocol van het zwembad gebaseerd? Het coronaprotocol is ontwikkeld op basis van verschillende informatiebronnen:

 

 

4. Als er een lockdown komt, ben ik dan het geld van mijn abonnement kwijt?

Dit is niet ons uitgangspunt. Op het moment dat er een totale lockdown komt, wordt er gekeken naar een passende oplossing voor onze klanten.

5. Kan ik contant betalen?

Nee, het is alleen mogelijk om te pinnen.

6. Moet ik reserveren voordat ik kom zwemmen?

Nee, vooralsnog hoeft u niet te reserveren. Houdt hiervoor wel onze website in de gaten. Als het maximaal aantal bezoekers is bereikt mag er niemand meer naar binnen. Dan is de regel van toepassing dat als er iemand het zwembad verlaat er weer een nieuw iemand in mag. Dit werkt hetzelfde als bij winkels.

7. Hoe zit het met het maximale aantal bezoekers?

Voor onze veiligheid en de veiligheid van alle bezoekers hanteren we een totaal aantal bezoekers van 1.750 gelijktijdig op het complex. We laten maximaal 375 bezoekers vanaf 13 jaar toe en 1375 bezoekers van 12 jaar en jonger. Het totaal aantal bezoekers wordt verdeeld over het wedstrijdbad, recreatiebad, peuterbad, de wachtzones en de beachvolleybalvelden. Het aantal bezoekers wordt op drukke dagen middels polsbandjes in de hand gehouden. Deze polsbandjes worden ook ingezet om iedereen zoveel mogelijk de gelegenheid te geven om te zwemmen. We hanteren hetzelfde principe als bij winkels. Als er mensen uitgaan, kunnen er weer nieuwe mensen naar binnen. De bedrijfsleider kan bij te grote drukte besluiten om het zwembad te sluiten, om zo de veiligheid te kunnen waarborgen.

8. Hoe zit het met het reguleren van drukte?

Op drukke dagen gaan we werken met twee timeslots. Voor het weekend en feestdagen geldt: 9.30 – 13.30 uur en 14.00 – 18.00 uur. Op werkdagen geldt bij drukte dat het wedstrijdbad tussen 6.30 en 9.30 uur alleen toegankelijk is voor banenzwemmers. Na 9.30 wordt het bad gedeeltelijk toegankelijk voor recreatieve zwemmers. Dit doen we om voldoende gelegenheid te hebben om alles schoon te maken en om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om van ons mooie zwembad te genieten. Om drukte bij de uitgang te voorkomen sluiten we het bad gefaseerd.

9. Kan ik gebruik maken van twee timeslots?

Ja, dit is mogelijk. Wel dien je tussendoor het zwembadcomplex te verlaten en het tweede timeslot opnieuw een kaartje te kopen of uw abonnement of badenkaart in te zetten.

10. Hoe zit het met het gebruik van de kleedkamers?

Het is de bedoeling dat je naar het zwembad toe komt met de badkleding onder jouw gewone kleding. Je kunt als je komt zwemmen geen gebruik maken van de kleedkamers. Nadat je hebt gezwommen kan je wel gebruik maken van de kleedkamers om je om te kleden. Wel willen we benadrukken dat wij gasten verzoeken dit zo min mogelijk te doen, uit veiligheidsoogpunt.

Recreatief zwemmen

1. Wat zijn de richtlijnen voor het wedstrijdbad?

Het wedstrijdbad is deels bedoeld voor banenzwemmers en deels voor recreatief zwemmen. We laten maximaal 125 personen tegelijk toe in het water. Hierbij wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen. Bij drukte is het voor kinderen onder de 13 jaar niet toegestaan om gebruik te maken van het wedstrijdbad, aangezien zij als alternatief in het recreatiebad kunnen zwemmen. Spelmaterialen zijn niet toegestaan.

In het wedstrijdbad worden 6 banen afgezet voor de banen zwemmers. Er wordt gewerkt met 3 niveaus: snel, gemiddeld en rustig. In de ene baan wordt er heen gezwommen en de andere baan terug. Er mag niet worden ingehaald. Daarnaast is een deel afgezet voor het recreatieve zwemmen. Ook hier geldt dat de 1,5 meter afstand in acht moet worden. De duikplank en glijbaan mogen worden gebruikt, wel met inachtneming van 1,5 meter afstand. Voor de duikplank geldt dat er maximaal 5 personen tegelijk bij de springkuil mogen zijn.

2. Wat zijn de richtlijnen voor het recreatiebad?

Het recreatiebad is bedoeld voor de zwemmers van 4 tot en met 12 jaar. Is een kind niet in het bezit van een diploma, dan dient een volwassene toezicht te houden vanaf de kant. De 1,5 meter afstand is in het recreatiebad niet van toepassing.

3. Wat zijn de richtlijnen voor het peuterbad?

Vanaf donderdag 21 mei is het peuterbad geopend. Het peuterbad is bedoeld voor de zwemmers tot en met 6 jaar, die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma. Kinderen mogen alleen in het peuterbad onder toezicht van een volwassene. Deze houdt voor zover mogelijk toezicht vanaf de kant met inachtneming van 1,5 meter afstand tot bezoekers die niet tot hun eigen huishouden behoren.

4. Wat zijn de richtlijnen voor de grasvelden?

De ligweide is bedoeld voor zwemmers die moeten wachten om gebruik te kunnen maken van de zwembaden. Op de ligweides wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen. Personen van hetzelfde huishouden hoeven deze afstand niet te bewaren.

5. Is het meenemen van speelmaterialen voor in het zwembad (bijvoorbeeld een bal) toegestaan?

Volgens het overkoepelend protocol is het gebruik van drijf en spelmateriaal beperkt toegestaan. Wij als zwembad kiezen ervoor om dit helemaal niet toe te staan. Deze keuze hebben wij gemaakt uit veiligheidsoverwegingen en om geen onderscheid te maken. 

6. Mag ik kijken bij mijn kinderen die aan het zwemmen zijn?

Ja, vanaf de kant is dit mogelijk en dus niet in het water. Hierbij moeten wel de RIVM-richtlijnen in acht worden genomen (1,5 meter afstand). Dit geldt voor het recreatiebad.

7. Hoe wordt omgegaan met de 1,5-meter regel bij gezinnen en bij jeugd in de leeftijd 13 t/m 18?

Op basis van het overkoepelende Protocol Verantwoord Zwemmen hanteren wij voor mensen die woonachtig zijn op hetzelfde adres is de maatregel van de 1,5 meter afstand niet van toepassing. Wel is het nog steeds zo dat personen boven de 12 jaar niet zijn toegestaan in het recreatiebad en peuterbad. Voor jeugd in de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat wij nog steeds 1,5 meter afstand hanteren (zie Protocol Verantwoord Zwemmen 1.4 “Recreatief zwemmen, punt 7).

Hygiëne en voorzieningen

1. Welke hygienemaatregelen zijn van toepassing?

Op het zwembad gelden dezelfde richtlijnen als op heel veel andere plekken. De specifieke richtlijnen zijn terug te vinden in artikel 2 van ons coronaprotocol.

2. Kan ik gebruik maken de kluisjes?

Het is niet mogelijk gebruik te maken van de kluisjes wel is het mogelijk gebruik te maken van de toiletten.

3. Is het mogelijk om gebruik te maken van de omkleedhokjes?

De omkleedhokjes mogen alleen na afloop van het zwemmen worden gebruikt. Trek dus thuis al uw badkleding aan, voordat u naar het zwembad komt. Na afloop kunt u wel omkleden.

4. Is het mogelijk om gebruik te maken van het toilet?

Gebruik van het toilet wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. Ga daarom voor uw bezoek aan het zwembad al naar het toilet. In nood zijn de toiletten beschikbaar. Ze worden regelmatig gereinigd.

5. Is het mogelijk om gebruik te maken van de douches?

De douches zijn gesloten voor gebruik. Bezoekers wordt gevraagd voor en na het bezoek aan het zwembad thuis te douchen.

6. Welke risico’s lopen we als we gaan zwemmen?

Het coronavirus is onder ons, daar kunnen we niet om heen. Er blijft een risico als je elkaar opzoekt, echter is dit risico, volgens het RIVM beheersbaar.

7. Is het zwemwater veilig om in te zwemmen?

Met inachtneming van de betreffende bepalingen/handvatten uit het protocol is zwemwater in zwembaden veilig om in te zwemmen.

Horeca

1. Wanneer kan ik weer gebruik maken van de horecagelegenheid bij het zwembad?

Vanaf 1 juni is de horeca weer geopend voor to go producten als ijs, snoep, drinken en chips.

We hebben geprobeerd de antwoorden zo duidelijk mogelijk te formuleren. We houden ons hierbij aan geldende wet- en regelgeving. De veiligheid voor de bezoekers en het personeel staat voorop. We doen een beroep op uw flexibiliteit en verantwoordelijkheid om dit te respecteren. Indien noodzakelijk is het bestuur/bedrijfsleiding van het zwembad gerechtigd om van bovenstaande zaken af te wijken.

Zwembad de Vrije slag

Adresgegevens:

Langschoterweg 7, 6721MR Bennekom

Telefoon:

0318 – 415 955

E-mail:

info@zwembaddevrijeslag.nl

Volg ons op social media

Neem contact met ons op

© Copyright 2017 – 2020 | Zwembad De Vrije Slag | Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy | klachten